Toelichting project

De KennisAs Ede-Wageningen is hét kennishart van agrofood in de regio FoodValley. De KennisAs biedt een netwerk en fysieke voorzieningen die innovatie en kennisdeling makkelijk maken.