Toelichting project

We maken de logo’s en de huisstijlelementen.
Daarbij brochures, folders, posters, lesboeken en veel meer.