Toelichting project

De vuilnisauto’s van gemeente Barneveld zijn nu ook als actievoertuig onderweg. Inmiddels rijden de eerste afvalinzamelingswagens met nieuwe slogans door de wijken en kernen van de gemeente Barneveld.
Wij zorgden voor de slogans, de illustraties en de vormgeving.