Informatieborden zoals Staatsbosbeheer deze plaatst in speciale natuurgebieden.